Công cụ tính toán và ước tính phí Bitcoin

Để xác nhận trong các khối ( ~ phút)
satoshis/
Một giao dịch tiêu chuẩn với đầu vào
~ s
đầu ra
~ satoshis
~ USD

Tìm hiểu về các loại phí Bitcoin...

Bitcoin được tạo thành từ các khối. Các khối là một tập hợp các giao dịch, và hiện bị giới hạn nhỏ hơn hoặc bằng 1,000,000 byte và được thiết kế sao cho trung bình chỉ được tạo 1 khối cho mỗi ~10 phút. Các nhóm tạo khối được gọi là các máy đào Bitcoin. Những máy đào này có thể chọn bất kỳ giao dịch nào trong khối chúng tạo.

Những máy đào bitcoin được trả tất cả phí giao dịch trong khối mà chúng khai thác. Vì thế, đây chính là lợi ích để tối đa hóa số tiền các máy đào kiếm được khi một khối được tạo ra. Vì vậy, những gì các máy đào làm là chọn 1.000.000 byte giao dịch để cho kết quả được trả nhiều tiền nhất

Từ góc độ khai thác Bitcoin, máy đào không quan tâm đến giá trị của một giao dịch, mà chỉ quan tâm đến kích thước (số lượng byte), bởi vì mạng lưới chỉ được phép tạo các khối từ 1.000.000 byte trở xuống. Vì vậy các máy đào không xem xét mức phí tuyệt đối mà các giao dịch có, thay vào đó, là mức phí cho mỗi byte.

Tại sao các ước tính về chi phí lại quá cao như vậy?

Nếu nhìn bằng mắt thường, thỉnh thoảng bạn sẽ thấy việc ước tính lệ phí là quá cao. Lý do là vì chúng sử dụng độ tin cây lên đến 95%. Nếu một khối được tìm thấy bây giờ có thể bạn chỉ cần 20 satoshi/byte, nhưng nó có thể mất đến một giờ trước khi khối tiếp theo xuất hiện khi một lượng lớn giao dịch xuất hiện trong thời gian tiếp theo.

Thỉnh thoảng nếu bạn không cần mức tin tưởng cao(ví dụ: nó không quan trọng hoặc bạn có cách trả phí khác), vậy bạn có thể tìm đến mức trả phí thấp hơn nhiều.

Tại sao phí quá cao?

Đó là vì chính trị. Thực sự có một giải pháp khá gọn gàng mà cung cấp cho một số nhỏ, nhưng ngay lập tức bị gạt đi. Nhưng ở giai đoạn này có vẻ như nó đang bị giữ lại vì một số chương trình nghị sự chính trị mà chúng ta không biết.

Tại sao một số giao dịch thanh toán với chi phí thấp sớm xuất hiện trong mempool?

Đó là bởi vì một giao dịch thanh toán phí cao phụ thuộc vào nó và sắp xếp lại nó. có nghĩa là các duy nhất để các máy đào nhận được tiền từ những giao dịch "tốt", là phải bao gồm giao dịch "tệ" trước đã. Nó được hiểu là Con-trả-cho-Cha-mẹ Child-Pays-For-Parent (CPFP), nhưng lưu ý rằng ở một số phiên bản lõi cũ của Bitcoin, và Bitcoin không hỗ trợ nó toàn bộ (và để các giao dịch đó cho các phần mềm khai thác mạnh hơn).

Bạn có dữ liệu lịch sử không?

Không có. Nhưng https://bitcoinfees.github.io/

Bạn xây dựng nó thế nào?

Các chi phí ước tính được tạo ra một cách đơn giản bằng việc ước tính phí $n trên lõi Bitcoin (0.16.0). Biểu đồ được tạo ra bằng cách hạ mempool và thực hiện một số sắp xếp thông minh.