Biểu đồ Ngày Bitcoin kể từ đỉnh cao nhất

Bitcoin đỉnh cao nhất
19,891.00 USD

Đang tải biểu đồ... (sử dụng javascript)

Đỉnh cao nhất mọi thời điểm của Bitcoin là gì?

Giá Bitcoin cao nhất mọi thời điểm phụ thuộc vào sàn giao dịch của bạn

Bitfinex là sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới, vì thế giá cao nhất mọi thời điểm 19,891.00 USD cho một bitcoin được coi là giá tham chiếu cho giá cao nhất.

Do đó Bitcoin chưa bao giờ đạt đến 20,000 USD?

Không! Mặc dù hầu hết mọi người nói rằng "Tôi ước mình đã bán bitcoin với giá 20k USD!", thực tế giá cao nhất là dưới 20.000 USD một chút.

Tại sao Bitcoin vượt đỉnh cũ vào ngày 23 tháng 2 năm 2017?

Trước ngày 23 tháng 2 năm 2017, Bitcoin đã trải qua 2 năm giảm giá tiếp đó là khoảng 2 năm đi lên. Khi nó đã đạt gần mức cao trước đó, nó đã vượt qua và tiếp tục tăng trong suốt cả năm 2017.

Tại sao Bitcoin vượt đỉnh cũ vào ngày 5 tháng 11 năm 2013?

Đây là một đợt sóng được thúc đẩy bởi sự cường điệu và tham lam. Mọi người đã nghe về Bitcoin trong suốt năm 2013, nhưng chưa bao giờ hành động. Trong lần chạy thứ hai, nhiều người đã bắt đầu quan tâm và tham gia thị trường.

Tại sao Bitcoin vượt đỉnh cũ vào ngày 20 tháng 02 năm 2013

Rất nhiều người tin rằng Khủng hoảng tài chính đảo Síp đã tạo ra một lượng nhu cầu mua lớn đối với Bitcoin.

Khi nào Bitcoin sẽ đạt đỉnh mới lần nữa?

Không ai biết chắc chắn! Một xu hướng cần chú ý là sự kiện halving của Bitcoin thường đi trước các hoạt động lịch sử của nó. Sự kiện halving tiếp theo là trong nửa đầu năm 2020, có thể là tháng Tư hoặc tháng Năm.

Bitcoin sẽ đạt đỉnh mới lần nữa?

Như trên, không ai chắc chắn về việc này!

Giá của Bitcoin luôn di chuyển theo chu kỳ. Thật khó để nói rằng xu hướng đó sẽ tiếp tục hay nếu các chu kỳ sẽ khác so với những năm trước.

Đỉnh cao vốn hóa thị trường Bitcoin

Theo Coin Market Cap, vốn hóa thị trường Bitcoin đạt đỉnh là 334 tỷ đô la vào ngày 17 tháng 12 năm 2017.

Đỉnh của Bitcoin tính theo Rúp

Đỉnh cao tính theo Rúp của Bitcoin là 1,259,942 ₹ vào ngày 17 tháng 12 năm 2017.

Đỉnh của Bitcoin tính theo CAD

Đỉnh cao tính theo CAD của Bitcoin là 25,497 CAD vào ngày 17 tháng 12 năm 2017.

Đỉnh của Bitcoin tính theo GBP

Đỉnh cao tính theo GBP là 14,490£ vào ngày 18 tháng 12 năm 2017.